Aktualności

Komunikat

2016-04-25

Informujemy, że 2 i 27 maja 2016 r. są dniami wolnymi od pracy w naszej Firmie
(2 V i 27 V - dyżur telefoniczny).

GlobalMED [v. 3.2.6]

2016-01-20

Do pobrania - najnowsza wersja systemu GlobalMED.


 • Korekty rachunków.
  Poprawa mechanizmu generowania plików rachunków dla korekt.

GlobalMED [v. 3.2.5]

2016-01-15

Do pobrania - najnowsza aktualizacja systemu GlobalMED.


 • Umowy.
  Umożliwienie wczytywania umów w wersji 3.5.
 • Rachunki.
  Umożliwienie wystawienia i eksportu rachunków, not oraz faktur rozliczającydh dopłaty do wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.
 • Lista wykonanych usług.
  Dodanie możliwości filtrowania listy usług według zakresu liczb porządkowych.
 • Lista wykonanych usług.
  Dodanie możliwości filtrowania listy usług według zakresu liczb porządkowych.

GlobalMED [v. 3.2.1]

2015-02-02

Do pobrania - najnowsza aktualizacja systemu GlobalMED.


 • Rozliczenia z NFZ
  Dodano możliwość zakończenia rozliczenia się z NFZ za miesiąc styczeń i kolejne bieżącego roku (2015).

GlobalMED [v. 3.2.0]

2015-01-21

Do pobrania - najnowsza aktualizacja systemu GlobalMED.


 • Lista wykonanych usług
  Dodano możliwość wprowadzania wniosków za rok 2015.UWAGA!!!

W przypadku wyświetlenia przez program Aktualizuj komunikatu o błędzie: „Failed to load DelZip179.dll” należy brakujący plik pobrać i zapisać do folderu, w którym zainstalowany jest program:
http://www.update.globalmed.pl/zip/delzip179.dll


GlobalMed – to prosty i funkcjonalny program do rozliczeń z NFZ w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Powstały w 2007 roku i eksploatowany obecnie w blisko 1000 jednostkach system informatyczny przeznaczony jest do ewidencji wydanych przedmiotów z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne oraz obsługi rozliczeń z NFZ (generowanie komunikatów XML akceptowanych przez NFZ, import komunikatów zwrotnych, wydruk raportów statystycznych oraz dokumentów finansowych).


System GlobalMed jest w pełni zgodny z aktami prawnymi dotyczącymi NFZ w tym z Zarządzeniem Prezesa NFZ
Nr 2/2009/DSOZ.PROMOCJA !!!

Dla zainteresowanych - możliwość bezpłatnego (bez dalszych zobowiązań) - korzystania z komercyjnej wersji programu GlobalMed przez trzy pełne okresy rozliczeniowe.

(szczegóły promocji - TUTAJ)

© 2009 NORCOM